TULEVAT KONSERTIT

  • No upcoming events scheduled yet. Stay tuned!

MEIDÄN ROMANSSI

MIKÄ ON MEIDÄN ROMANSSI? Meidän Romanssi –kulttuurihankkeen tavoitteena on edistää kansainvälistä taloudellista ja yhteiskunnallista dialogia sekä yhteistyötä kulttuurin kautta. Vuoden 2018 aikana toteutamme upean Romanssin Jättiläiset  -gaalakonsertin sekä businessforum -tapahtuman marraskuussa Finlandia-talolla. 

Meidän Romanssi -hanketta koordinoi Romanssimusiikin Edistämisyhdistys ry., joka on jo yli 15 vuoden ajan määrätietoisesti rakentanut yhteistyökumppaniensa kanssa vankkaa pohjaa kansainväliselle toiminnalle eri kulttuuritapahtumien kautta. Hankkeen puitteissa on onnistuneesti järjestetty useita kansainvälisiä Meidän Romanssi -tapahtumia ympäri Suomea maamme parhaissa konserttisaleissa (mm. Musiikkitalo, Finlandia-talo, Tampere-talo, Turun konserttitalo) sekä Venäjällä. Yhteistyö on alkanut suomalais-venäläisistä romanssimusiikin konserteista, joille on saatu alusta alkaen Pietarin kaupungin johdon sekä mm. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen eduskunnan sekä usean yhteiskuntakumppanin tuki. Nyt hanketta on laajennettu koskemaan useita Itämeren alueen maita. Meidän Romanssi –projekti on herättänyt kiinnostusta ulkomailla myös laajemmin ja sillä on potentiaalia kasvaa suureksi kansainväliseksi tapahtumaksi. Gaalakonsertit on joka vuosi televisioitu ja taltiointeja on esitetty sekä Suomen että Venäjän televisiossa useita kertoja.

Kulttuuritapahtumien yhteydessä on vuosittain järjestetty korkean tason businessforum -verkottumistilaisuuksia, joiden osallistujien joukossa on ollut suurten yritysten johtoa sekä poliittisia vaikuttajia. Tilaisuuksiin on osallistunut edustajia Suomen eduskunnasta ja Venäjän duumasta; ministereitä ja kansanedustajia, Pietarin kaupungin johdosta virkamiehiä, kaupunkien ja maakuntaliittojen päättäjiä, edustajia Suomalais-venäläisestä kauppakamarista, East Office Oy:stä sekä yhteistyöyrityksistä ja -järjestöistä.

VIDEO

OUR ROMANCE